DR.UTASSY VIKTOR

DIGITAL DENT

FOGORVOSI RENDELŐ

- emberség

- megelőzés

- fájdalomcsillapítás

- alaposság

- gondozás

1. Saját speciális fogfelépítések...

Galéria - Saját fogfelépítésekről...

Sok páciensem meglepetten néz rám akkor, amikor bizonyos esetekben felajánlok egy jó esztétikai minőségű és kifogástalanul működő, költségkímélő alternatív lehetőséget egy-egy például alább részletezett esetben...

A megbeszélést megelőzően ugyanis a páciensek meg voltak győződve arról, hogy az ő problémájukat csak nagyobb beavatkozásokkal (pl. költséges korona, híd vagy porcelánhéj fogcsiszolással, esetleg foghúzással, fogszabályozással stb.) lehet megoldani.

A következőkben olyan saját eseteket mutatok be, ahol az adott problémát tartósan meg tudtuk oldani és nem mellékesen sokkal kevesebb költséggel, mint azt az alanyok korábban gondolták.

A felsorolás második felében fogtörések miatt előfordult sürgősségi fogfelépítések láthatók.

A bemutatott esetek fogtechnikus nélkül, közvetlenül, rendszerint egy (viszonylag rövid) kezélés alkalmával készültek a rendelőnkben úgynevezett "direkt restaurációkkal".

A kezelések során magas minőségű nanohibrid kompozitot (3M Filtek Z550, Colténe/Vivadent Brilliant) használok, amiket esetenként titánból készített fogcsappal (Stabilok Titan) és gyökércsappal (Radix Anker Titan, Exatec-S Titan) vagy üvegszálas gyökércsappal (GC everStick POST, H&W Mirafit) erősítettem a foghoz/gyökérhez.

(A képek nagyíthatók.)

Korábban a bal felső 1. és 2. fogak előre és "elcsavarodva" álltak. Az egymás felé néző felszíneket modern fényrekötő, fogszínű kompozit tömőanyaggal építettem fel kevés foganyag feláldozásával  - kettő tömés költségével.

előtte 1
előtte 1
előtte 2
előtte 2
utána 1
utána 1
utána 2
utána 2

Az alábbi két esetben az egészséges alsó frontfogak között nagy rések voltak, de a fogak minimális felérdesítésén kívül más beavatkozás nem történt, így tömőanyagból felépítettem a fogakat a rések zárásával.

előtte 1
előtte 1
utána 1
utána 1
előtte 2
előtte 2
utána 2
utána 2

A következő esetben a páciensünk foghúzásra érkezett a rendelőbe, de sikerült a korábban gyökértömött jobb alsó 6. (első nagy rágó-) fogát megmenteni gyökércsapos felépítéssel és kompozit tömőanyaggal, ami több, mint 6 év után is tartósnak bizonyul.

előtte
előtte
utána
utána

Az előző esethez hasonlóan a következőben is a lehető legkisebb "bántással" tudtam kielégítően megoldani a helyzetet: az alsó fogak sérüléseit és rendezetlen elhelyezkedését javítottam kompozit tömőanyagokkal.

előtte
előtte
utána
utána

A jobb alsó nagy rágófog régi amalgámtömése repedezett, nagyobb darabok hiányoztak a fogból, de korona helyett a direkt felépítést választottuk, amivel a fog újra teljes értékű lett.

előtte
előtte
utána
utána

A jobb felső 2. kismettsző fog a szájpad felé helyezkedett el. Az 1. fog kissé elé csúszott és az íny is megvastagodott előtte. A kezelés elején egy kis elektrosebészeti ínykorrekciót végeztem, így a kompozitból előreépített fog hossza a szabályos elhelyezkedéshez hasonló lett. A megfelelő szélességhez az 1. fog hátsó részéből is elcsiszoltam, és kompozit tömőanyaggal lefedtem. Így elkerülhettük a hosszadalmas és költséges fogszabályozási műveleteket és/vagy a fogak lecsiszolását igénylő koronák, héjak készítését.

előtte
előtte
2 héttel az ínykorrekció és felépítés után
2 héttel az ínykorrekció és felépítés után

A bal felső 2. és 3. fogak távol helyezkedtek el egymástól. A páciensünk a lehető legkisebb beavatkozással szerette volna az esztétikai problémát megoldatni...

(A fogak kiépítésekor itt is figyelembe kellett venni az alsó fogakkal való érintkezést, így a kiépítés hosszát ennek megfelelően kellett kialakítani.)

előtte
előtte
utána
utána

Az alábbi 2 esetben először a jobb felső 2. fog hiánya miatt a szemfog előrevándorolt, a bal oldali 2. metszőfog helyén a tejfog maradt. Az aszimmetrikus helyzetet mindkét említett fog maradó metszőfog formára történő módosításával, kiegészítésével oldottam meg. A második hasonló esetben a szemfogakból lett 1-1 kismetsző...

előtte
előtte
utána
utána
előtte
előtte
utána
utána

A páciensünk azt kérte, hogy az esküvője előtt próbáljam a zavaró elülső réseket lezárni minél kisebb költséggel a fogak bántása nélkül. Ehhez csak az egymás közötti felszíneket kellett az előbbiekhez hasonlóan felérdesíteni és kompozittal kiépíteni a réseket...

előtte 1
előtte 1
előtte 2
előtte 2
utána 1
utána 1
utána 2
utána 2

A két egészséges felső elülső fog között zavaró rés volt, amit a fogak minimális "bántása" (az egymás felőli felszínek felérdesítése) után kompozit tömőanyaggal építettem fel.

előtte
előtte
utána
utána

A következő három esetben a gyökértömött fogak olyan mértékben sérültek, hogy a felépítésükhöz gyökércsapokat választottam:

- az első esetben egy fém (titán - Radix Anker) csapot rögzítettem és az érdesített kiálló részhez építettem a kompozit tömőanyagot

- a második és harmadik esetben egy új típusú, a gyökércsatorna teljes (akár szabálytalan) belső felszínét kitöltő, alakítható, fényrekötő üvegszálas csaphoz (GC everStick POST) rögzítettem a felépítményt.

ínyig letörött gyükértömött szemfog
ínyig letörött gyükértömött szemfog
a rögzített gyökércsap
a rögzített gyökércsap
a kész felépítés
a kész felépítés

Végezetül olyan speciális fogfelépítéseket mutatok meg, amikhez hasonlókkal szintén gyakran találkozom a praxisomban:

Előfordulnak olyan (bal)esetek, amikor az ép vagy a már tömött fogból letörik egy nagyobb darab és GYORS SEGÍTSÉG szükséges. Ilyenkor is megoldás lehet az azonnali, direkt felépítés.

A nagyobb hiányoknál alkalmazhatunk gyökér- vagy fogcsapokat, amik erősítik a felépítményt.

Egyes esetekben a kiegészítések esztétikai minősége nem éri el egy más típusú végleges ellátás minőségét, de gyakran ilyenkor is végleges állapotként maradnak...

bal f. 2. gyökértömött letört fog
bal f. 2. gyökértömött letört fog
alakítható üvegszálas csap
alakítható üvegszálas csap
a felépített fog
a felépített fog
bal f.2. gyökértömött fog törése(2)
bal f.2. gyökértömött fog törése(2)
alakítható üvegszálas csap(2)
alakítható üvegszálas csap(2)
a felépítet fog(2)
a felépítet fog(2)

A következőkben két esetben élő fogak  sérülésének az ellátásához (belül az erek és idegek épségben maradtak) kis átmérőjű (0,76 mm) titán fogcsapokat (Stabilok) rögzítettem a fogak kemény állományába és ehhez "építkeztem":

1.: törött, élő bal f.1. fog
1.: törött, élő bal f.1. fog
rögzített fogcsap
rögzített fogcsap
a kész felépítés
a kész felépítés
2.: nagymértékben sérült élő(!) frontfog
2.: nagymértékben sérült élő(!) frontfog
előészített felszín a két fogcsappal
előészített felszín a két fogcsappal
a kész felépítés
a kész felépítés

A jobb felső gyökértömött fog régi tömése kiesett, a fog megrepedt. A fog felszínének előkészítése mellett az előzőkben ismertetett fogcsapot rögzítettem és ennek a segítségével rögzítettem a tömőanyagot:

rögzített fogcsap a törött fogban
rögzített fogcsap a törött fogban
a kész felépítés
a kész felépítés

1. Saját speciális fogfelépítések...